Dokumentace

K nabízeným pozemkům si můžete prohlédnout veškerou potřebnou dokumentaci:

parcelace dopravní situace koordinační situace geometrický plán
inženýrské sítě stavební povolení
(komunikace, chodníky)
stavební povolení
(voda, kanalizace)
územní rozhodnutí
 
kolaudační souhlas (komunikace a chodníky) kolaudační souhlas (vodovod, kanalizace) kolaudační souhlas (veřejné osvětlení)